Informacje

1. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu Tańca Dalaya:

Siedziba i adres: ul. Pelplińska 5, 60-446 Poznań
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 10.04.2014
Numer KRS: 0000505328
Numer konta: 05203000451110000002810590

2. Dane dotyczące członków Zarządu Głównego:

Monika Ratajczak – prezes zarządu
Agata Ratajczak – zastępca prezesa zarządu
Julia Kwaśnikowska – sekretarz
Anna Kowalczyk – skarbnik
Magdalena Binczewska – członek zarządu

3. Dane dotyczące członków organu nadzoru:

Maria Wróblewska – członek komisji rewizyjnej
Natalia Zemke – członek komisji rewizyjnej
Alina Żabińska – członek komisji rewizyjnej

4. Cele statutowe:

Działalność rekreacyjno sportowa na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych oraz seniorów
Propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
Rozwijanie aktywności społecznej i podnoszenie poziomu kultury
Promocja tańca sportowego
Organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych oraz seniorów

5. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:

– prowadzenie Zespołu Tańca Dalaya,
– udział w konkursach tańca krajowych i międzynarodowych,
– organizację i współorganizację konkursów, festiwali, przeglądów sportowych o znaczeniu krajowym i zagranicznym,
– udział w festiwalach, konkursach, przeglądach sportowych oraz warsztatach i pokazach tanecznych,
– prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej w dziedzinie tańca,
– organizację imprez integrujących środowisko taneczne oraz promujących taniec jako formę spędzania wolnego czasu

6. Stowarzyszenie tańca DALAYA nie prowadzi działalności gospodarczej.

Leave a Reply