Orient Addicts Festival 2016

Przedstawiamy udany występ podczas Orient Addicts Festival 2016 pod Warszawą, na zdjęciu z cudowną Martą Korzun